Còn một bước nữa ...

Bạn Cần Vào Nhóm Zalo Để Có Thể Được Tư Vấn

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quét mã bên dưới để vào nhóm học

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Bước 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã Zalo

Bạn Cần Vào Nhóm Zalo Để Có Thể Được Tư Vấn

Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm Zalo được nữa